Кашест сок од ЈАБОЛКО 100%

• Пастеризиран овошен сок, произведен од матичен овошен сок од јаболка;
• Без додаден шеќер, без конзерванси, без додадена вода.

Кашест сок од ПРАСКА И ЈАБОЛКО 100%

• Произведен од каша од праска и матичен овошен сок од јаболко;
• Без додаден шеќер, без конзерванси, без додадена вода.

Овошен нектар од ЦРЕША 72%

• Овошен нектар од цреши, произведен од матичен сок од цреши;
• Содржина на овошен сок од цреша: минимум 72%.

Јаболко 250 ml

• Негазиран освежителен безалкохолен пијалок произведен од концентриран сок од јаболко, шеќер и засладувачи.
• Содржина на овошје мин. 12 %, без конзерванси, пастеризиран.

Праска 250 ml

• Негазиран освежителен безалкохолен пијалок произведен од концентриран сок од праска и јаболко, шеќер и засладувачи.
• Содржина на овошје мин. 12%, без конзерванси, пастеризиран.

Портокал 250 ml

• Негазиран освежителен безалкохолен пијалок произведен од концентриран сок од портокал, шеќер и засладувачи.
• Содржина на овошје мин. 12 %, без конзерванси, пастеризиран.

Вишна 250 ml

• Негазиран освежителен безалкохолен пијалок произведен од концентриран сок од вишна и концентриран сок од јаболко, шеќер и засладувачи.
• Содржина на овошје мин. 12 %, без конзерванси, пастеризиран.

Коктел 250 ml

• Негазиран освежителен безалкохолен пијалок произведен од мешавина на овошни пиреа и концентрирани овошни сокови со додаден шеќер и засладувачи.
• Содржина на овошје мин. 12 %, без конзерванси, пастеризиран.